Finland Finland flag

Based on data in EPA's Global Anthropogenic Emissions of Non—CO2 Greenhouse Gases report, in 2005, Finland's estimated anthropogenic methane emissions ranked 72nd in the world. Approximately 60 percent of its anthropogenic methane emissions—3.17 MMTCO2E—come from agriculture (manure management), municipal solid waste and natural gas and oil systems. A majority of the remainder comes from enteric fermentation.

In August 2012, the Finnish Biogas Association and North Karelian Traffic Biogas Network Development Programme produced a report: Roadmap to Renewable Methane Economy (PDF, 31 pp, 2.9 MB). The document details mechanisms to potentially reach a 40% share of renewable methane use for transport energy consumption by 2050.

Elokuussa 2012 Suomen Biokaasuyhdistys ja Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshanke julkaisivat raportin Roadmap to Renewable Methane Economy (PDF, 31 pp, 2.9 MB). Dokumentti sisältää ohjausmekanismit, joiden avulla uusiutuvalle metaanille saataisiin 40 %:n osuus liikenteen energiankulutuksesta Suomessa vuonna 2050.

EPA:n antropogeenisten kasvihuonekaasujen (ei hiilidioksidin) globaalisen päästöraportin perusteella Suomen arvioidut antropogeeniset metaanipäästöt olivat 72. sijalla maailmassa vuonna 2005. Noin 60 prosenttia Suomen antropogeenisista metaanipäästöistä — 3,17 MMTCO2E — tulee maanviljelyksestä (lannankäsittely), kaatopaikoilta ja maakaasu- ja öljyjärjestelmistä. Suurin osa lopuista päästöistä johtuu suolistokäymisestä.


Note: The site locations shown on the map are approximate. To avoid misrepresentations, the “zoom in” feature is limited.
Map Key: Select All Red Icon Agriculture Red Icon Coal Mines
Red Icon MSW      Red Icon Oil & Gas     Red Icon Wastewater
Site Type: GMI Sites Non-GMI Sites

This map uses data from the GMI Map of Methane Sites. Visit the world map for more about this map and how to use it.

Search for Activities in Finland

Sector Committee Activities

Agriculture

Coal Mines

Municipal Solid Waste

Oil & Gas

Municipal Wastewater

SteeringLoading...